İnsan Kaynakları Politikamız

Ünlü Tekstil, çalışanlarını en değerli kaynağı ve unsuru olarak görmektedir. Çok çeşitli iletişim kanalları ile çalışanları arasında diyaloğunu sürekli tutmakta, işe giriş ve iş sırasında sürekli eğitim ile çalışma ortamının verimli kılmayı hedeflemektedir.
HR Policy Photo