Tasarımdan Üretime Kalite

İnsan haklarına saygıyı öncelikli ve temel bir ilke olarak kabul eden Ünlü Tekstil, kurumsal sosyal sorumluluklarını taviz vermeden gerçekleştiriyor.

İnsan haklarına saygının temel ve öncelikli bir ilke olduğunu kabul eden Ünlü Tekstil, çocuk işçi çalıştırılması ve etik çalışma ortamı standartlarının göz ardı edilmesinden kaynaklanan ve müşterisinin marka itibarını etkileyen kamuoyundaki olumsuz izlenimlerin tamamen farkındadır. Ayrıca bu değerlere sahip olmanın firmaya katacağız değerlerin de bilincindedir.

Ünlü Tekstil olarak tüm etik davranış biçimi özel şartlarına çocuk işçi çalıştırmayı önlemeye ilişkin yönetmeliklere, toplumsal sorumluluk ilkelerine ve Toplam Kalite Yönetim sistemlerine uygun davranmaktayız. Firmamız her yıl uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından sosyal uygunluk ve code of conduct denetimlerine tabi tutulmakta ve onaylanmaktadır.

Ünlü Tekstil’in yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi ve bilgi güvenliği yönetim sistemi ISO ve TÜRKAK standartları yönünden onaylanmıştır. Firmamız ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 27001:2013 belgelerine sahiptir.

Ayrıca firmamız Control Union tarafından ORGANİK ÜRETİCİ olarak OCS 100 BELGESİ ile sertifikalandırılmıştır.

About Us Photo